ENTEGRE TESİS KURULUMU

Şeker fabrikaları makina ve ekipman imalat ve montaj işleri Termik santraller, kojenerasyon üniteleri, ısıtma üniteleri, kurutma üniteleri, maden tesisleri, yangın söndürme sistemleri,kimya tesisleri, petrol ve petrokimya tesisleri, petrol ve doğal gaz boru hatları, su depolama ve isale hatları, maden nakil üniteleri, çimento fabrikaları, un fabrikaları, yem fabrikaları, gübre üretim tesisleri, demir çelik üretim üniteleri, kazan dairesi yapım ve bakım onarım işleri,asit depolama ve dolum tesisleri , izolasyon v.b projeler.

Leave A Comment