T.Ş.F.A.Ş. ILGIN ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF İŞLER

1 ve 2 numaralı 40 t/h buhar kazanlarının sıva ve tuğla örgü işlerinin yanında, arka ve ön kemer, sağ ve sol yan duvar soğutma ve seksiyon borularının demontaj-montajının ve muhtelif kaynak işlerin yapılması İşi

İDARE ADI : T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Leave A Comment